nezavislajustice.cz

7 pojistek pro nezávislou justici

Vyzýváme premiéra, vládu, poslance a senátory, aby se veřejně zavázali k naplnění níže uvedených požadavků vedoucích k posílení důvěry v nezávislé fungování justice.

Pan poslanec Marek Novák (ANO) odstoupil od podpory 7 pojistek pro nezávislou justici. Jako důvod uvedl, že je jeho jméno spojováno s organizací Milion chvilek.

Co je třeba (některým) politikům vysvětlit?

 • Proč by se politici měli k Závazku přihlásit?

  • Rychlé schválení poslanecké novely zákona o státním zastupitelství (např. poslanci za STAN a TOP 09 už jednu předložili) by pomohlo obnovit důvěru občanů v prohlášení ministryně Benešové, že se politické zásahy do justice nechystají.
  • Novela řeší jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a také obsahuje rozumná přechodná ustanovení, díky kterým by měli stávající vedoucí státní zástupci zůstat ještě určitou dobu ve funkci, aby nedošlo k rychlé radikální změně na těchto postech ještě za této vlády. Zároveň novela umožňuje jejich odvolání na základě kárného řízení, pokud zásadním způsobem poruší své povinnosti.
  • Požadavky výzvy jsou v souladu s doporučeními Rady Evropy (GRECO) i s Programovým prohlášením vlády.
  • Záměry výzvy podpořila i ministryně Benešová.
  • Vláda připravila novelu zákona o soudech a soudcích, která obsahuje část opatření obsažených ve Výzvě.
 • Jak reagovat na protiargumenty politiků?

  Především zdvořile a věcně! Je dobré vyjádřit shodu s obecnými principy, na které se poslanci v reakci odvolávají (např. nutný odborný základ případných opatření; spravedlivá justice pro všechny; možnost vypovědět ze služby soudce, který nepracuje dobře… atd.) a kontrovat příkladem toho, kde Závazek právě tyto principy naplňuje. Nakonec zdvořile poslance poprosíme o opětovné zvážení přihlášení se k závazku či, pokud na to máme kapacitu, nabídneme osobní schůzku. Níže jsou některé opakující se námitky politiků, včetně možných protiargumentů.

Opakující se námitky politiků - co s nimi?

 • Již jsme navrhli to, co je obsahem pojistek, tak by to bylo zbytečné.

  Bez ohledu na existující návrhy je potřeba vyslat jasný signál veřejnosti, že plně podporujete uvedené pojistky a motivovat další zákonodárce k jejich podpoře.

 • Dnes už máme dostatečné legislativní záruky k nezávislosti justice.

  Třebaže může být stávající situace v justici relativně uspokojivá, existují její dlouhodobé limity, na které upozorňuje Soudcovská unie ČR, Unie státních zástupců ČR, celá řada odborníků a v neposlední řadě Skupina států proti korupci Rady Evropy (GRECO). Právě GRECO doporučilo ČR k přijetí celou řadu opatření. Příkladem je zejména zamezení možnosti vlády odvolat nejvyššího státního zástupce bez udání důvodů.

 • Máme hodně příkladů špatně pracujících soudců, či státních zástupců. Ministryně spravedlnosti by něměla mít úplně svázané ruce.

  Je jasné, že i v justici musejí platit nejen pojistky pro nezávislost justice, ale i proti jejímu zneužití těmi, kdo v justici pracují. I toto je nedílnou součástí Závazku k podpoře nezávislosti justice. Právě proto, aby vedoucí st. zástupci nebyli ve své funkci neomezeně, stanovují se pevné mandáty, tak jak je již dnes mají soudní funkcionáři (těm by se zase dle jedné z pojistek neměl opakovat mandát). Také jsou mezi pojistkami další opatření na zlepšení kvality personálního obsazení pozic v justici, např. povinná výběrová řízení do pozic st. zástupců, soudců a soudních funkcionářů.

 • Nemohu podpořit 7 pojistek, protože nevznikly z diskuse politiků, ale jsou výsledkem práce zájmových skupin, které sledují svoje cíle.

  Nikdo nezpochybňuje výsledky voleb. 7 pojistek míří na všechny zákonodárce bez ohledu na politickou příslušnost a směřují k systémovým řešením. Jejich znění vychází z dlouhodobé diskuse odborníků, z doporučení Skupiny států proti korupci Rady Evropy (GRECO) a v neposlední řadě z minulých obdobných návrhů politiků. Posílení nezávislosti st. zastupitelství v minulosti navrhovali ministři spravedlnosti z různých stran (O.Motejl z ČSSD, P.Blažek z ODS, R.Pelikán z ANO) a nedávno ho na kulatém stolu podpořila i paní ministryně Benešová. Vláda zase připravuje další pojistku, novelu zákona o soudech a soudcích. Na pojistkách proto není nic kontroverzního.

 • Ministryni Benešovou znám z minulého volebního období a vážím si jí. Její osoba je pro mne garancí nezávislosti justice.

  Možná z Vašeho pohledu problém s nezávislostí justice neexistuje, nicméně mnoho občanů má přesto obavy. Je třeba ocenit, že paní ministryně Benešová odmítla jakékoliv zásadní změny ve vedení státního zastupitelství a že podporuje posílení nezávislosti nejvyššího státního zástupce. V dnešní době je však velká příležitost pro členy vlády, poslance a senátory napříč politickým spektrem nezůstat jen u slovních příslibů, ale jasně se postavit za nutnost přijetí důležitých změn k posílení nezávislosti justice, na kterých je dlouhodobá odborná shoda.

 • Nemám vůbec dobrou zkušenost se státními zástupci, za to nese odpovědnost nejvyšší současný zástupce.

  Je politováníhodné, že jste měl velmi nepříjemnou osobní zkušenost s justicí. Nemám však dostatečné informace k tomu, abych si udělal komplexní obraz o Vašem případu, ale věřím, že musíte být z této situace roztrpčen. 7 pojistek lze však chápat jako příležitost nejen k posílení nezávislosti justice, ale také k “odbetonování” jejího složení. Pojistky obsahují odvolatelnost vedoucích státních zástupců na základě kárného řízení kárným soudem, ale také pevné mandáty pro vedoucí státní zástupce a výběrová řízení na základě transparentních a jasných pravidel. To by mělo posílit kvalitu personálního složení na důležitých pozicích ve st. zastupitelství. Mezi pojistkami je i transparentní výběr soudců a soudních funkcionářů a zákaz opakování mandátů soudních funkcionářů. Toto ostatně je prý i součástí připravovaného návrhu vládní novely zákona o soudech a soudcích. Zákonná opatření uvedená v pojistkách také z velké většiny vycházejí z dlouholeté odborné diskuse a z doporučení Rady Evropy (GRECO) a mají podporu u paní ministryně Benešové.

 • Není lepší počkat na komplexnější vládní novelu zákona o státním zastupitelství?

  Kromě obav veřejnosti je jedním z legitimních důvodů pro rychlé přijetí úzké novely i zvýšená potřeba ochrany nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana v kontextu jeho prohlášení, že „to, co je [v návrhu auditní zprávy EK] napsané, je závažné a mohlo by to zakládat podezření z trestného činu.“ Přičemž dle platné legislativy může předseda vlády a předseda hnutí, které má ve vládě většinu a které má svou zástupkyni na ministerstvu spravedlnosti, odvolání nejvyššího státního zástupce relativně snadno prosadit.

  Potřeba rychlého schválení úzké novely v předstihu před komplexnější novelizací není ojedinělá. Za obdobný případ lze například považovat schválení tzv. akutní novely občanského zákoníku na konci roku 2016, která se týkala několika málo problémů vyžadujících rychlé řešení, přičemž občanský zákoník byl od té doby 3x znovu novelizován.

 • Je korektní pro přijetí úzké novely využít zrychlenou proceduru dle § 90 jednacího řádu PS?

  Dle popisu na webu Poslanecké sněmovny je tato procedura „určena pro zákony, které nemají kontroverzní charakter“. Zrušení odvolatelnosti nejvyššího státního zástupce bez omezení v podobě zákonných důvodů má podporu široké odborné veřejnosti a zástupců opozičních i vládních stran. To bylo mimo jiné potvrzeno i na kulatém stolu s názvem Záruky nezávislosti státního zastupitelství z 23. 5., kde se pro zrušení volné odvolatelnosti nejvyššího státního zástupce vyslovili zástupci všech parlamentních stran kromě SPD, ministryně spravedlnosti Marie Benešová, prezident Unie státních zástupců Jan Lata a ústavní právník doc. Jan Wintr. Stejné doporučení formulovala i skupina států pro proti korupci při Radě Evropy (GRECO).